top of page

Türkiye’nin Endüstri 4.0 Platformu’na partner olduk

Endüstri devrimi buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başladı. Eendüstri devrimi, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye entegrasyonu ile günümüzdeki halini aldı. Tarih boyunca sektörel gereksinimlerin; hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde şimdilerde yeni bir sanayi devrimi olan Endüstri 4.0’ın başlangıcında.

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür.

Endüstri 4.0’ın amacı insandan arındırılmış bir fabrika değil, daha çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma değeri yüksek organizasyonu oluşturmaktır. Cloud teknolojisi Endüstri 4.0’ın merkezine doğru kaydı. Cloud Endüstri 4.0 için uygulanabilirlik ve operasyonel yetenek sağlıyor.

Endüstri 4.0’da makineler kendi aralarında iletişim kurarak çalıştığı için, işletme içindeki yazılım ve donanım unsurlarının kapasiteleri yetmemeye başladı. Bu sebepten Cloud teknolojileri gerekli uygulamaları daha hızlı ve lokasyon bağımız kullanılır hale getirdi.

Dorabase olarak endüstri çağının bu devriminde Türkiye’nin Endüstri 4.0 Platformuna partner olarak değişimin içinde yer aldık.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page